Impressum

SanaTerraFarm
Hermina si Daniel Hirschi
Str. Principala Nr. 277
RO-547650 Voivodeni / Mures
+40 265 34 10 10
info@sanaterrafarm.ro

Version in deutscher Sprache weiter unten.

DISCLAIMER
Acest site a fost dezvoltat de SanaTerraFarm pentru a constitui o sursă generală de informare. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, Dvs. confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

1. Limitarea răspunderii
Conţinutul acestei pagini web a fost întocmit cu cea mai mare atenţie. Cu toate acestea nu garantăm exactitatea, caracterul complet şi actualitatea conţinuturilor puse la dispoziţie.
Răspunderea privind utilizarea conţinuturilor de pe această pagină web îi revine utilizatorului. Contribuţiile marcate special exprimă părerea autorului respectiv, care nu corespunde întotdeauna cu cea a companiei.

2. Link-uri externe
Acest site conţine link-uri către alte pagini-web externe. Răspunderea privind aceste pagini revine operatorului respectiv. Nu influenţăm în niciun fel conţinutul actual sau viitor al paginilor accesate. Aşezarea în pagină a unor link-uri externe nu înseamnă însuşirea de către acesta a conţinuturilor respective. Nu pretindem un control permanent al link-urilor externe fără a avea dovezi referitoare la nerespectarea legalităţii.

3. Drepturile de autor
Conţinuturile publicate pe această pagină web se află sub incidenţa legilor privind drepturile de autor din România. Orice utilizare, care nu este în concordanță cu legile privind protejarea drepturilor de autor din România necesită acordul prealabil în scris al SanaTerraFarm. Acest lucru se referă mai ales la multiplicarea, traducerea, introducerea, prelucrarea şi transmiterea conţinuturilor la bănci de date sau alte sisteme electronice. Multiplicarea şi transmiterea nepermisă a anumitor conţinuturi sau pagini este interzisă şi se pedepseşte. Puteţi descărca sau copia informaţiile numai pentru uz personal, utilizarea lor comercială nefiind permisă.
Acest site este deținut și întreținut de către SanaTerraFarm. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin SanaTerraFarm.

4. Obligativitate
Odată cu utilizarea paginii-web, utilizatorul acceptă şi se declară de acord să nu transmită date către site, care sunt ilegale, jignitoare, cu caracter pornografic sau având alt conţinut îndoielnic şi astfel să nu deranjeze alţi utilizatori. Proprietarul paginii de internet îşi rezervă dreptul de a şterge astfel de conţinuturi de pe site.

5. Disponibilitate
În cadrul actualizării curente a paginii de internet anumite servicii pot fi modificate sau excluse şi fără înştiinţare.

6. Confidențialitate
Prin utilizarea paginii-web pot fi stocate informaţii privind accesarea lui (data, ora, pagina vizitată). Aceste date nu intră în categoria datelor personale, ele fiind anonime şi vor fi folosite numai în scopuri statistice, nefiind transmise către terţi în scopuri comerciale sau necomerciale.
Menționăm faptul că transferul de date prin Internet, de exemplu comunicarea prin e-mail are lacune în privinţa securităţii şi accesarea unor date de către terţi nu poate fi întotdeauna evitată. Folosirea datelor de contact din impressum pentru reclamă comercială este indezirabilă fără acordul scris prealabil al SanaTerraFarm. Compania şi toate persoanele menţionate pe această pagină-web se opun oricărei transmiteri şi folosiri în scop comercial a datelor acestora.

7. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele cu caracter personal numai pe bază de contract, cu acordul celor afectați sau în baza dispozițiilor legale. Colectăm, stocăm și utilizăm prin formularele noastre doar datele cu caracter personal strict necesare pentru scopurile propuse. Vă garantăm totodată drepturile de informare și de corecție a datelor.
Atunci când vizitați paginile noastre, vom salva în mod automat numele furnizorului Dvs. de servicii de Internet, site-ul de pe care ne vizitați, paginile pe care le vizitați la noi, adresa IP precum și data și durata vizitei dvs. Aceste informații pot fi prelucrate de către noi în mod anonim. Date suplimentare cu caracter personal vor fi colectate și stocate doar în cazul în care vă exprimați explicit acordul.

8. Google Analytics
Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. („Google”). Google Analytics utilizează „cookies”, care sunt fișiere text plasate pe computer-ul Dvs., pentru a ajuta pagina web să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către Dvs. a site-ului (inclusiv adresa Dvs. IP) vor fi transmise și stocate de către Google pe servere din Statele Unite ale Americii. Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea de către Dvs. a site-ului, elaborarea rapoartelor privind activitatea de pe site pentru operatorii site-ului și furnizarea de alte servicii legate de activitatea paginii și utilizarea Internetului. Google poate transfera aceste informații către terțe părți în cazul în care este obligat prin lege, sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa Dvs. IP cu nici o altă informație deținută. Puteți refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser. Vă rugăm totuși să rețineți că, procedând astfel, este posibil să nu fiți capabil să utilizați pe deplin funcționalitatea acestui site. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu prelucrarea datelor despre Dvs. de Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

9. Utilizarea de Facebook-Plug-in-uri
Acest site de Internet utilizează plug-in-uri din rețeaua socială facebook.com, operată de către Facebook Inc., cu adresa 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Atunci când vizitați pagini ale prezenței noastre pe Internet, care sunt echipate cu astfel de plug-in-uri, se face o conexiune la serverele Facebook și plug-in-ul apare prin intermediul unei notificări în browser-ul Dvs. În acest fel, serverul Facebook este informat cu privire la paginile noastre de Internet pe care le-ați vizitat. Dacă sunteți autentificat pe Facebook ca membru, Facebook va potrivi această informație cu contul Dvs. personal de utilizator Facebook. La utilizarea funcțiilor plug-in (de exemplu, făcând click pe butonul „Like” sau adăugând un comentariu), această informație este, de asemenea, corelat contului Dvs. de pe Facebook. Acest lucru poate fi evitat doar prin ieșirea din cont înainte de a utiliza plug-in-ul.
Veți găsi mai multe informații despre colectarea și utilizarea de date prin intermediul Facebook, precum și cu privire la drepturile și opțiunile Dvs. în privința protejarea vieții private pe Facebook în secțiunea protejarea datelor cu caracter personal.

10. Aspecte juridice
Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.
Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Vizitând pagina noastră web sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului in mod regulat, iar accesul Dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

Nutzungsbedingungen für diese Website:

1. Haftungsausschluss
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen entstanden sind, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, dem Autor kann vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden nachgewiesen werden.

2. Verfügbarkeit
Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

3. Verweise und Links
Für Links auf fremde Webseiten, die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt sowohl für alle innerhalb dieser Website gesetzten Links als auch für sonstige Hinweise auf fremde Webseiten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

4. Urheberrecht
Der Autor ist bestrebt, auf dieser Website die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Die bloße Nennung eines Markenzeichens erlaubt nicht den Schluss, dass es frei von Rechten Dritter ist.
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Eigenmächtige Veränderungen von Inhalten oder Gestaltung dieser Website oder Einflussnahme auf die Erreichbarkeit oder Verfügbarkeit dieser Website sind nicht gestattet, auch nicht durch Dritte, die ihre Rechte durch Inhalte oder Gestaltung dieser Website verletzt sehen. Sollte Inhalt oder Aufmachung dieser Website die Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, wird um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote gebeten. Der Autor sichert zu, zu Recht beanstandete Passagen unverzüglich zu entfernen, ohne dass von Seite des Rechteinhabers die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden vollumfänglich zurückgewiesen, wobei der Autor sich vorbehält, Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen zu erheben.

5. Datenschutz
Insoweit auf dieser Website die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Eingehendere Informationen und Hinweise zur Handhabung des Schutzes personenbezogener Daten auf dieser Website finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.

6. Rechtswirksamkeit dieser Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die gesamte Website, von der diese Seite ein Teil ist. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.